Енергийна ефективност на PVC профилите

energyratingsПрозорците са "термалните дупки" във Вашия дом. Знаете ли, че повече от 33% от топлината в дома Ви се губи от недобре изолирани прозорци с единичен стъклопакет. Най-доброто и ефективно решение да намалитетези загуби е чрез използването на PVC дограма с двоен или троен стъклопакет. Те значително намаляват загубите на енергия за отопление/охлаждане на Вашият дом. Благодарение на това, бързо ще възвърнете инвестицията си от парите, спестени от сметките за отполение или охлаждане на дома. Периодът за възстановяване на цената от закупуването на енергоспестяващи прозорци варира от 2 до 10 години.

Прозорците с двоен или троен стъклопакет използват принципа на изолация на затворения в пространството между двете стъклени повърхности газ или въздух. Освен това, PVC прозорците и вратите осигуряват по-добра защита, по-лесна поддръжка и шумоизолация. 

Как да задържим топлината вътре в (или навън от) дома си

energy window

Прозорците пропускат топлината по четири начина: проводимост, конвекция, радиация и пропускане. (snimka). Стойността на този трансфер се измерва със стойността U. Колкото по-ниска е стойността му, толкова по-енергоефективен е самият прозорец. 
Проводимостта представлява движение на топлината през плътен материал. Колкото един материал е по-слабо проводим, толкова са по-добри неговите изолационни качества. В кухината между стъклата на дву- или трислойния стъклопакет се съдържа нископроводим газ (въздух, аргон, криптон). PVC профила съдържа термомост, който също възпрепятства проводимостта. 

 Материал за рамката  стойност на U  
 Алуминий (без термомост)      1,9-2,3
 Алуминий (с термомост)  1,0
 Дървесина и PVC   0,2 - 0,5

Енергоефективно остъкляване

То предотвратява появата на конденз. Когато ниската температура на стъклото стигне до точката на оросяване, това предизвиква кондензиране на охладения въздух по вътрешната страна на прозореца. То се проявава предимно в краищата на прозореца, тъй като температурната разлика там е най-голяма. От тази гледна точка най-ефективни са дву- и трислойните стъклопакети с нискоемисийно стъкло, запълнено с газ аргон или криптон, комбинирани с 5 или 6 камерни PVC профили. 

Добра изолация на профила 

Най-разпространените на пазара прозоречни профили са дървените и PVC с общ дял около 80%, алуминиевите профили са около 18% , а останалите 2% са алтернативните материали.
Прозоречната рамка заема 25% от площта му, затова е от особено значение метериалът от който е изградена да бъде термично непроводим. Алуминиевите профили не са особено подходящи, що се касае до енергоефективност. Дървените и PVC рамките са най-подходящи за тези цел. Местата, където рамката се среща с прозореца трябва да са плътни, непорпускащи влага и въздух. Това трябва да се запази в продължение на дълги години употреба и при различни атмосферни условия, Евтиният материал за изработка на дограмата не запазва своите изолационни и естетически качества. Затварящите устройства и механизми трябва да държат прозорците плътно затворени. Затова при избора на дограма избирайте утвърдените марки, а оставете експериментите на другите.

 

Офис Велико Търново

бул. "България" №25

Teл.: 062/59-12-03

GSM: 0886 052 246
e-mail: megastil_bg @ abv.bg

Офис Габрово

 

Teл.: 0886052246

Офис Г. Оряховица

ул. "Вичо Грънчаров" №12

(в сградата на х-л Амбарица)

 тел. 0618/9-05-61

Работно време

Понеделник - Петък:

от 9.00 до 18.00 ч.

Събота: от 9:00 до 13:00

Почивен ден: неделя