energyefficiencyФирма "Мега Стил" в сътрудничество с ProCredit Bank Ви предлагат да закупите PVC дограма с 20% отстъпка от цената с кредит "Енергийна ефективност".

Кредит Енергийна ефективност се отпуска на:

  • Физически лица с доходи от постоянен трудов договор или пенсия;
  • Собственици на бизнес, които ще използват кредита за техния личен дом, а не за подобрения на фирмени или производствени помещения;
  • Жилищни кооперации (част или всички от живущите в един вход/блок);
  • Сдружения на етажната собственост, регистрирани съгласно Закона за управление на етажната собственост;

Как да кандидатствате:

До 3 (три) работни дни ще получите отговор:
- дали сте одобрен за кредит;
- дали желаното от Вас оборудване е одобрено от консултантите по програмата.

Примерни погасителни схеми: 

Размер на кредита

Срок
/месеци/ 

Месечна погасителна вноска

Обща дължима сума
(главница, лихва и такси) 

   3000 лв. 24  140.09 лв.     3562.91 лв.
1500 € 24 69.34  1740.82 
   2000 лв. 12 182.84 лв.     2274.00 лв.

След завършване на проекта и не по-късно от 4 месеца от датата на Договора за кредит, подайте Искане за безвъзмездна помощ за завършен проект (по образец от ProCredit Bank), като представите:
- протокол за извършени работи, подписан и подпечатан от фирмата (образец от Банката)
- оригинална фактура;
- касова бележка/копие от платежен документ, удостоверяващ плащането.

  • Консултант по програмата ще провери Вашите документи и може да Ви посети на място и до 30 работни дни след подаване на документите ще получите отговор;
  • Помощта ще бъде отпусната по Ваша банкова сметка и ще бъде на Ваше разположение.

Офис Велико Търново

бул. "България" №25

Teл.: 062/59-12-03

GSM: 0886 052 246
e-mail: megastil_bg @ abv.bg

Офис Габрово

 

Teл.: 0886052246

Офис Г. Оряховица

ул. "Вичо Грънчаров" №12

(в сградата на х-л Амбарица)

 тел. 0618/9-05-61

Работно време

Понеделник - Петък:

от 9.00 до 18.00 ч.

Събота: от 9:00 до 13:00

Почивен ден: неделя